Fast solavskjerming med Z-lameller gir en effektiv solavskjerming.
God holdbarhet og vedlikeholdsfri.

Mer informasjon om dette hos vår leverandør VENTAL