Fastskjerm med C-lameller er en effektiv og enkel metode for å beskytte bygningen
og menneskene i den mot direkte solstråling.

Se mer informasjon om dette hos vår leverandør VENTAL