Den kompromissløse formen gir fasaden et sterkt uttrykk. Solskjermingen er vertikal
eller horisontal og kan monteres
som selvbærende eller som en sekundær konstruksjon.

Se mer informasjon om dette hos vår leverandør  SAPA BUILDINGSYSTEM