Herdet glass er et sikkherhetsglass. Det er 5 ganger sterkere enn vanlig glass. Kan brukes alene eller kombineres med andre funksjoner som f.eks. isolerglass, solkontroll, etc.

Se mer informasjon om dette hos våre leverandører
Vikeså Glassindustri / Pilkington / Saint-Gobain Bøckmann