Brannglass har som funksjon å beskytte mot gass, røyk, flammer og varmestråling.
Defineres i tidsintervall, tetthet og termisk brudd. Fås fra 15 minutt opp til 180 minutt.
Kan brukes i både isolerte og uisolerte konstruksjoner.

Se mer informasjon om dette hos våre leverandører
Pilkington