Profilen møter lyset og vinden på en myk måte. Montert som ubrutt linje gir minimal seksjonsinndeling.Solskjermingen er vertikal eller horisontal og kan monteres som selvbærende eller som en sekundær konstruksjon.

Se mer informasjon om dette hos vår leverandør  SAPA BUILDINGSYSTEM