1. Legg til ny produkt kategori:

1.1 Velg Produkter->produktkategorier

1.2 Skriv inn navn i Name og velg parent ( for å legge til ny hovedkategori så kreves det videre utvikling ):

1.3 Sett slider for produkter. For å få likt bilde så må en velge samme slider på hvert produkt. Se lenger nede for hvordan en setter opp ny slider.

 

1.3.1 På produkt options så skal følgende setter

13.1.1 

1.3.1.2 Velg rett slider i Select Revolution Slider

2. Legg til /

2.1 Velg Produkter->Add new

2.2 Title er produktnavnet

2.3 Beskrivelsen av teksten skriver i editoren under tittelen.

2.3.1 For å legge til PDF:

2.3.1.1 Trykk på

2.3.1.2 Velg upload files – og så selct files for å laste opp PDF

2.3.1.3 Skriv “Last ned pdf av produktark” eller annen tekst for å laste ned PDF i Tittel

2.3.1.3 Velg Insert into post i høyre hjørne for legge til PDF’en.

2.3.1.4 For å få download ikon:

2.3.1.4.1 Trykk Text til høyre over editoren

2.3.1.4.2 Etter “<a” legg til teksten “class=”kg_pdf_download”

2.3.1.4.3 Trykk Visual opp i høyre hjørne for å gå tilbake til normal visning av editoren

2.3.1.5 Velg produkt kategori i menyen på høyre side. Ved å velge forside så kommer produktet på forsiden. Det kan bare vises 4 produkter på forsiden.

2.3.1.6 For å velge bilde til produktet ( vises også på forsiden )

2.3.1.6.1 Velg featured image til høyre under produktkategorier

2.3.1.6.2 Last opp bilde i From Computer

2.3.1.6.3 Scroll ned til Featured image 2 og velg use as featured image 2

 

 

2.3.1.7 Trykk publish for å publisere endringene

3 Slider

3.1 Velg revolution slider ifra meny på vestre side

3.2 For å lage en ny så er det enkleste å duplisere en gammel slider

3.3 Trykk på navnet på slideren for å editere slideren. Velg hensiktsmessige navn i Slider title og Slider alias

3.4 Trykk Edit Slides for å legge til bilder og tekst:

3.4.1 Bytt bilde ved å trykke på Change image

3.4.2 For å legge til tekst på bilde velg add layer over bilde

3.4.3 For så skrive inn selve teksten finn lagene under bilde og trykk på laget du ønsker å endre teksten på:

3.4.4 For å få rett stil må du sett aa_kraftglass i Style. Teksten som skal vises kommer i Text/html boksen.