Til Hetland vgs leverte vi fasade, dører, vinduer og overlys.